آشنایی با تبلیغات در گوگل نداشت .کارش را تازه شروع کرده بود .پشتوانه ی محکمی ندارد اما به چیزهایی که قبلا شنیده فکر میکند. احساس میکند نیاز به آموزش تبلیغات در گوگل Teaching advertising in Google دارد.تردید دارد که خوبست برای شروع کار هزینه کند به قدر طراحی یک سایت یا نه؟

این جمله ی رویایی را شنیده که تبلیغات هزینه نیست اما به هر حال مردد است.بالاخره، سراغ گوگل سرچ میرود که تحقیق کند. آخر سرچ کردن که هزینه ندارد. مینویسد طراحی سایت ارزان.از بالا تا پایین سایتها ردیف میشوند.از اولی شروع میکند و با تک تک آنها تماس میگیرد.

بالاخره بعد از کلی بالا و پایین کردن، با یکی از شماره ها تماس میگیرد و میگوید باید فکر کنم.به یکی دیگر زنگ میزند اما از اولی بیشتر خوشش آمده.جوان طراح به او گفته بوده تضمین میکنم سایت خوبی طراحی کنم نصف هزینه را هم در انتها میگیرم. نمونه ی کار هم خواستی سایت پارینا.

اگر از سایت راضی بودی. ولی اگر میخواهی میوه ی کارت زود برسد و پخته باشد راهی پیشنهاد میکنم که هر کدام از مشتری هایم رفته اند،طعم نوبرانه ی رسیده ای چشیده اند.به جوان گفته بود شوخی ات گرفته این روزها هیچ راهی برای کسب درآمد بیشتر نیست همه انقدر کار میکنند که بیکار نباشند.جوان گفته بود اگر هم اینطورست چرا از تجربه راه نرفته حرف میزنی .تلفن را قطع کرده بود اما فکرش پی حرف جوان بود.

من طالب آشنایی با تبلیغات در گوگل هستم

گوشی برداشت و دوباره شماره ی جوان را گرفت.طراح سایت به او گفت میدانم برای چه تماس گرفته ای.اما هیچ فکر کرده ای شماره ی من را از کجا پیدا کردی؟

فکر کردن نمیخواهد؛ در گوگل سرچ کرده ام.

اتفاقا میخواهد. در نوار بار گوگل سرچ چه نوشتی؟

طراحی سایت ارزان .چون پول زیاد ندارم.

آدرس همه ی سایت ها در یک شرایط بود؟مثلا کنار سایت من چیز جدیدی ندیدی؟

باید نگاه کنم.

تامل همیشه خوبست.نگاه کن.

کنار چند سایت اول یک مستطیل سبز رنگست که انگار داخلش نوشته AD.

خوبست

انگار از نظر تو همه چیز خوبست

نا امید نباش

– نا امید نباش .از نظر تو هم میتواند خوب باشد.

آن نوار سبز رنگ به من این امکان را داده که انتخاب کنم هر کس به دنبال طراحی سایت میگردد من را زودتر از رقیبانم پیدا کند. اسمش تبلیغات در گوگل است.

– من نوشته بودم طراحی سایت ارزان و سایت تو را دیدم ، اینها ربطی به هم ندارد اتفاقی بود.

– دوست من ربط دارد . من از گوگل خواسته ام هروقت کسی این عبارت و چند عبارت دیگر را جستجو کرد که به کار من مربوط بود، سایت من را بالاتر از همکارانم نشان دهد.

– مثل اینکه متوجه نمیشوی .نپرسیده معلومست زیاد هزینه کرده ای تا دوست خوبت گوگل تو را بالاتر از بقیه نشان دهد‌. من حتی هنوز تردید دارم طراحی سایت کار خوبی باشد .شاید برای همین هم ضرر کنم.

– هنوز هم که از تجربه ی راه نرفته حرف میزنی

– تو بگو از چه حرف باید زد؟

– من فقط پیشنهاد میدهم. اگر سایت خوبی برای تو طراحی کنم بابت هر یک بار کلیکی که مشتری هایت میکنند هزینه ی خیلی کمی از تو کسر میشود.

– مثلا چقدر؟

– بستگی دارد؛ مثلا ۱ سنت یا نیم دلار؛ گاهی هم بیشتر .

– اینکه خیلی زیادست

– نه زمانیکه بتوانی چندین برابر آن را دربیاوری.

– مگر میشود؟

– میدانی که تو تنها کسی نیستی که من به او این راهنمایی ها را کرده ام. اساسا مشتری های من دو دسته اند.

دسته ی اول کسانیکه از روز اول با پیشنهاد من کارشان را با قدرت شروع میکنند و دسته ی دوم آنهاییکه بعد از چند هفته یا چند ماه با من تماس میگیرند و میگویند فوت تبلیغ در گوگل را یک بار دیگر به ما بگو.
من فکر میکنم انتخاب باتوست که از کدام دسته باشی. میتوانم با هر دو گروه آشنایت کنم که ازشان کمک بگیری‌.

هواداران تبلیغ در گوگل در دسته ی اولند

– من میخواهم از دسته ی اول باشم . باشد حالا باید چه کار کنم .

– جالب است. بعد از اینکه سایت تو را طراحی کردم، با یک شرکت خوب آشنایت میکنم که هم کارشان خوبست هم تعرفه های مناسبی دارند.

و چون هیچ آشنایی اولیه ای با تبلیغات در گوگل نداری، مشاوره ی رایگان هم به تو میدهند.

– راستش من فکر کردم این کار را خودت میخواهی بکنی که این قدر برایت مهم است.

– خنده دارست که ما فکر میکنیم اگر یکی میخواهد کمکمان کند حتما سودی برایش دارد.نه .اصلا اینطور نیست .

تخصص من طراحی سایت است اما کار تخصصی آن شرکت تبلیغات در گوگل است. هر کدام از این زمینه ها متخصص خود را میطلبد.

– بسیار خوب

– مثل اینکه دیگر کاری به کار تجربه های نکرده نداری.

– نه تا وقتی که با یک سرچ ساده تو را پیدا کردم و طراحی سایتم را به تو سپردم.

با ما موفقید.

keyboard_arrow_up